Vogelgriep 2022: overzicht jachtverboden


De laatste maanden is bij meerdere pluimveebedrijven vogelgriep (H5) vastgesteld, de meest recente besmettingen vonden plaats in Zuidwolde (Groningen) en Wildervank (Groningen). In dit overzicht vindt u alle locaties waar vogelgriep is geconstateerd. 


Let op: dit betreft een zo actueel mogelijk overzicht. Daarvoor zijn we afhankelijk van officiële berichtgeving welke soms veranderlijk lijkt te zijn. Voor het meest recente overzicht kunt u de dierziekteviewer van de Rijksoverheid bezoeken. 


Gebieden waar vogelgriep is geconstateerd

Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de vogels van de besmette locaties geruimd. 10km rond het gebied is een vervoersverbod van kracht. Ook gelden er restricties op jachtactiviteiten. De overheid heeft landelijke maatregelen ingezet, deze blijven van kracht. Momenteel zijn er in de volgende gebieden gevallen van vogelgriep geconstateerd:Maatregelen

Op het moment dat er op een (pluimvee)bedrijf of bij een vogelhouder vogelgriep is geconstateerd worden er door de rijksoverheid beperkende maatregelen ingesteld.


Sinds de besmetting in Zeewolde heeft de overheid landelijke maatregelen ingezet. Deze blijven van kracht. Dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels, voor zover het hoenderachtigen/kippen, watervogels, en loopvogels betreft, zijn verplicht die dieren af te schermen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Een ophokplicht geldt voor commercieel gehouden vogels.


Eén van de maatregelen is een gedeeltelijk jachtverbod in een gebied van 10 kilometer rondom het getroffen bedrijf. In dit gebied mogen wilde watervogels niet bejaagd worden. Andere jachtactiviteiten mogen wel plaatsvinden, mits er geen wilde watervogels worden verstoord.


Uitzondering op het 10 km jachtverbod is dat het jagen, vangen en doden van dieren wel is toegestaan, indien van toepassing:  1. ter bescherming van de veiligheid van het luchtverkeer;

  2. ter bestrijding van muskusratten;

  3. ter voorkoming van schade door konijnen op industrieterreinen; of

  4. in het kader van wetenschappelijk onderzoek.


In dit geval mogen ter bescherming van de veiligheid van het luchtverkeer wel vogels (ganzen) geschoten worden.


Het bericht Vogelgriep 2022: overzicht jachtverboden verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 29-09-2022

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.