Lidmaatschap WBE Land van Horne

Deelnemer worden:
Lid worden van de WBE Land van Horne is enkel mogelijk bij de inbreng van een bejaagbaar jachtveld. 
Het is echter wel mogelijk om deelnemer te worden. Wilt u deelnemer worden van WBE Land van Horne?
Vul dan het onderstaande formulier in.

Opzeggen als deelnemer:
  • Opzegging als deelnemer dient plaats te vinden voor het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
  • Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
  • Het deelnemer zijn kan onmiddellijk worden beĆ«indigd indien van de deelnemer redelijkerwijs niet gevergd kan worden het deelnemer zijn te laten voortduren.
  • Een opzegging die niet gedaan volgens de voorgaande regels, doet het deelnemer zijn eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
  • Opzeggen kan schriftelijk naar de secretaris of naar info@wbe-landvanhorne.nl.

Geslacht Man Vrouw
Voorletters: *
Voornaam: *
Tussenvoegsel:
Achternaam: *
Postcode: *
Huisnummer: *
Straat: *
Woonplaats: *
E-mail: *
Opmerkingen:

Indien u zich aanmeldt als lid, zullen uw gegevens (uitsluitend) worden gebruikt om uitvoering te geven aan uw lidmaatschap conform de doelstellingen zoals omschreven in onze statuten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

* Dit veld dient u verplicht in te vullen.
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.