Werkzaamheden

De jagers van WBE Land van Horne zetten zich in voor het beheer van het wild in de omgeving.
Dit gebied is rijk aan haas, konijn, fazant, patrijs, wilde eend, houtduif, ree, wild zwijn, vos, gans, kraai en kauw. De WBE speelt een actieve rol in biotoopverbetering en bescherming van wilde dieren in haar werkgebied.
Zo neemt zij actief deel aan natuur schoonmaakdagen;

Is zij betrokken bij projecten om akkerranden in te zaaien met gewassen die voor het wild aantrekkelijk zijn.

Daarnaast tellen de jagers van de WBE meerdere malen per jaar het wild in het werkgebied, om een goed beeld te krijgen en te houden van de wildstand. Hierbij wordt ook gelet op de gezondheid van de dieren.
Bij de gezondheid van de wilde dieren bevorderen hoort ook het beschermen van broedsels en jonge dieren in het voorjaar.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.